1 2 3 4 5 6  »

Linie kolejowe na terenie Ziemi Kłodzkiej

Kolejowe  odcinki   w Kotlinie Kłodzkiej    już te  nie istniejące jak  czynne  do dnia  dzisiejszego.   I obiekty  związane z żelaznym szlakiem. 

Schron Březinka

Samodzielny tradytor międzypola N-S 82 „Březinka” został wybetonowany między 4 a 9 października 1937. Koszt budowy i wyposażenia schronu był szacowany na około 5 milionów koron czechosłowackich, co by teraz stanowiło równowartość 1,5 miliona euro. Obiekt zawiera 1 365 m3 żelbetonu wysokiej jakości. Ściany tylne są grubości 1 m, grubość stropu wynosi 2 m, natomiast ścian czołowych 2,25 m.

Wapiennik kamieniołom Świecko

Świecko i okoliczne tereny znajdujące się w obrębie siedziby rodowej pałacu w Bożkowie należały kiedyś do hr. von Magnis Okoliczne ziemie były żyzne, a wzniesienia bogate w minerały, m.in. malachity. Wydobywano tutaj i wypalano wapień, o czym świadczy zachowany w pobliżu wsi wapiennik. Wapień czerpano ze skały, drążonej w pobliskim kamieniołomie Urobek transportowano wagonikami w dół do kruszarki następnie do wapiennika a było ich 3 Do naszych czasów zachował się tylko jeden wapiennik z datowaniem 1902 rok I fundament rozdrabniarki z datowaniem 21.3.1934 rok Okolica jest dość malownicza zwalcza kamieniołom

Tak to sie drzewa wycina na 18 km L-309

Skateplaza w Szczytnej

Budowa Orlika w Szczytnej

Z Jerzym na wieży w Ząbkowicach

Czerwcowa wyprawa po Ząbkowicach Śląskich a dokładnie po pięciu wieżach znajdujących się na terenie miasta. Możliwości ta mieliśmy dzięki uprzejmości miejscowych przewodników. Piękne widoki mogliśmy oglądać po zdobyciu Krzywej Wieży, : wieży alkierzowej w zamku jak i ratuszowej wieży strych kościoła Braci Bonifratrów oraz , wieżę ciśnień ale tylko od środka. Przy okazji spacer po mieście, bezcenne informacje i ciekawostki Beatko dziękuje za kolejną niesamowitą wyprawę Zapraszam do galerii foto

Budowa toru rolkarskiego przy centrum Sportu...

Budowa  toru  rolkarskiego   przy centrum Sportu  w Szczytnej  

Przebudowana ulicy Kościuszki w Kłodzku

Na styku ulic Kościuszki, Wojska Polskiego i Bohaterów Getta w kłodzku na placu Jagiełły ,powstaje rondo. Rondo w tym miejscu znajdowało się do końca lat 60 ubiegłego wieku Czy obecne inwestycja poprawi płynność ruchu drogowego Zobaczymy . Przy okazji zakres prac obejmuje całkowitą wymianę nawierzchni wraz z podbudową, wykonanie poboczy oraz chodników.

XXIII Wielka Feta Agroturystyczna w Szczytnej...

XXIII Wielka Feta Agroturystyczna w Szczytnej 06-08-2017

1 2 3 4 5 6  »