Stacja Ścinawka Średnia + L 327

Wiadukt na linii 327 nad drogą nr. 387

 

Wiadukt na linii 327 nad drogą nr. 387 . prawdopodobnie do rozbiórki ma być modernizowana droga.

Stacja kolejowa Ścinawka Średnia

 

Ścinawka Średnia to jedyna stacja węzłowa na linii Kłodzko - Wałbrzych. Dawniej był to pięciokierunkowy węzeł z liniami do Tłumaczowa, Radkowa i Srebrnej Góry. Obecnie zachował się tylko fragment ostatniego odcinka do Nowej Rudy Słupiec, używany dla wywozu kruszywa z pobliskiego kamieniołomu. Stacja została wybudowana jako dworzec wyspowy, składająca się z dworca "dużego" i "małego".

Cmentarzysko parowozów Ścinawka Średnia

 

Dawno dawno temu bo już tego nie zobaczycie jedynie z opowiadań ….. A było to tak na bocznicy przy dawnej linii Ścinawka Średnia–Radków stoją zardzewiałe parowozy, które do 1993 roku obsługiwały połączenia w okolicach Kłodzka.