Wiadukt Głuszyca Górna

Przepust nad ulicą Dworcowa w Głuszycy

 

Przepust nad ulicą Dworcowa 39,500 km w Głuszycy

Wiadukt kolejowy Głuszyca Górna

 

Wiadukt na linii 286 Kłodzko - Wałbrzych Głuszycy Górnej zbudowany na 39 kilometrze, rok budowy 1878
dwutorowy,wsparty na 3 filarach, wysokość ok.15 m, długość - 149 m.