Kolejka Sowiogórska

Kolej Sowiogórska Dworzec Mały - Ścinawka Śr

 

Kolej Sowiogórska powstała dla potrzeb lokalnego transportu towarowo-osobowego przecinając Gory Sowie i częściowo Bardzkie przez Przełęcz Srebrną. Tworząc skrót w stosunku do istniejącej sieci kolei, łączyła Dzierżoniów z Nową Rudą. Dzierżoniów wraz z sąsiednimi miastami był ośrodkiem przemysłu włókienniczego zaś noworudzkie kopalnie wydobywaly węgiel kamienny, niezbędny tym fabrykom.

Wiadukt Srebrnogórski / Most Katarzyny

 

Wiadukt dawnej, sowiogórskiej kolei zębatej w Srebrnej Górze.

"Wiszący Most" - wiadukt jednoprzesłowy

 

Wiadukt wiszący sowiogórskiej kolejki zębatej - Wiadukt i wąwóz pod nim powstały ponad 100 lat temu jako część trasy Kolei Sowiogórskiej (Eulengebirgsbahn), łączącej obie strony Gór Sowich, kopalnie Nowej Rudy z zagłębiem włókienniczym Dzierżoniowa, Bielawy i Pieszyc. W 1900r. otwarto pierwszy odcinek trasy (Pieszyce - Srebrna Góra Miasto), zaś w 1902r. odcinek Srebrna Góra - Ścinawka Średnia. Na trasie Srebrna Góra - Nowa Wieś Kłodzka ze względu na duży nachył terenu zastosowano unikatowy w skali Śląska system kolejki zębatej.