Polanica Zdrój

Kamienny wiadukt

 

Pierwszy wiadukt  za stacją kolejową  w Polanicy   w kierunku na Szczytną.  Kamienny wiadukt   z przejazdem drogowym  i  przepustem wodnym po prawej stronie.

Wiadukt kolejowy w Polanicy

 

Kolejny wiadukt znajdujący się na odcinku Polanica Szczytna.  Zniszczony podczas powodzi w 1998 roku,  jeden przyczółek został  podmyty a całość pomimo ciężaru wisiała   w powietrzu. Ciekawostka jest opornica wykonana  ze starej szyny pochodzącej z roku 1902

Wiadukt kolejowy w Polanicy 11,880km

 

Wiadukt kolejowy w okolicy Piekielnej Doliny 15,9 km, wznosi się nad rzeką Bystrzycą Dusznicką i lokalną drogą z Polanicy-Zdroju do Szczytnej. W 1910 roku dwa kratownicowe przęsła o konstrukcji parabolicznej w wyniku przebudowy całej linii w celu podwyższenia parametrów technicznych, zostały zastąpione prostymi kratownicami. Wspierają się one na dwóch kamiennych przyczółkach i jednym filarze. Długość całej konstrukcji wynosi 65,9 m, a wysokość w świetle 8,5 m.

Polanica-Zdrój (stacja kolejowa)

 

Stacja kolejowa położona na linii kolejowej z Kłodzka do Kudowy Zdroju. Znajduje się na niezelektryfikowanej trasie. Obecnie trasa zamknięta dla ruchu osobowego i towarowego...