Twierdza Kłodzko niem.Festung Glatz

Jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Dolnego Śląska i charakterystyczny punkt Kłodzka.Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu na górze zwanej Forteczną lub Zamkową pochodzi z relacji czeskiego kronikarza Kosmasa z roku 981.


W 1129 roku Sobiesław odbudował gród i osadził w nim kasztelana. Około 1300 roku gród stał się zamkiem mieszkalnym, stanowiącym okazałą (co potwierdzają przekazy) siedzibę władcy hrabstwa kłodzkiego. Stopniowo zamek rozrastał się - w obrębie Zamku Wyższego istniała kaplica zamkowa oraz kościół św. Wacława i Marcina. W 1557 roku Lorenz Krischke, nadworny architekt księcia Ernesta wzniosł Zamek Niższy.

punkt widokowy na donjonie 360 m n.p.m

Na zamku znajdowało się 5 studzien - najstarsza Tumska z roku 1393. W 1622 roku wojska cesarskie opanowały miasto i twierdzę - wybuch prochów uszkodził budynki warowni, powodując konieczność rozbiórki kolegiaty, grożącej zawaleniem. Po opanowaniu miasta Austriacy odbudowali i zmodernizowali zamek, nadając mu bardziej współczesny charakter - wysokie, średniowieczne mury i wieże zastąpiono kurtynami z bastionami i rawelinami. W 1742 roku twierdza poddana została Prusakom - za panowania Fryderyka II rozbudowano i ufortyfikowano ją znacząco, na pierwszy plan wysuwając jej obronny charakter.

W tym okresie powstał też fort na Owczej Górze. Przebudowa nasiliła się jeszcze po okresie wojen śląskich (1770) - rozebrano wówczas resztki zamku mieszkalnego, kaplicy i kościoła, w którego miejscu zbudowano ogromny donżon. Twierdza w tej formie, z małymi zmianami w XIX wieku przetrwała do dnia dzisiejszego.

Widok na Twierdzę po zburzeniu północnej pierzei rynku.Kłodzko - twierdza widok na donjon

W okresie II wojny światowej zmieniło się jej przeznaczenie - warownia stała się więzieniem, w którym osadzano więźniów politycznych, dezerterów oraz jeńców różnych narodowości. Obecnie twierdza, w części udostępniona dla zwiedzających, stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Kłodzka - z jej pomostu widokowego roztacza się wspaniały widok na miasto i okolice - widok sięga aż po otaczające Kotlinę Kłodzką góry. W podzemiach twierdzy znajduje się lapidarium, możliwe jest również zwiedzanie.

I  nie zapomnijmy ze  były tu kręcone sceny  z ostatniego odcinka Czterech Pancernych i Pies pt. Dom

Twierdza Kłodzka zachodnia część

1792 - budowa kaponiery - kufer - przed bastionem Jabłonka i oblicowanie Bastion Wysoki  i Wieża Bastionowa

 

Forty , Kłodzko , Koszary , Twierdze i warownie , Wojskowe klimaty

Zobacz podobne:
» Fort na Owczej Górze w Kłodzku.
» Powódź w Kotlinie Kłodzkiej 2009
» Podziemna Trasa Turystyczna 1000-lecia Państwa Polskiego‎ w Kłodzku
» Kamienica nr Pod Czarnym Niedźwiedziem Hotel zum schwarzen Bär
» Fort Owcza Góra w Kłodzku Mała twierdza

27.07.2010