Dzień ziemi w Szczytnej 2008

Obchody „Dnia Ziemi” w Szkole Podstawowej w Szczytnej ze względu na deszczową pogodę przeniesione zostały na 24.04.2008 – czwartek. Impreza była przeznaczona dla uczniów klas I-VI. Przebieg imprezy był następujący:

Montaż słowno-muzyczny dotyczący Dnia Ziemi oglądany przez wszystkich uczniów (240 osób), przygotowany przez członków Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody pod kierunkiem nauczyciela przyrody Pani Dominiki Mielnik. 2. Przejście do miejsca, w którym zostało zasadzonych 30 lip przez: Nadleśniczego Nadleśnictwa Zdroje Pana mgr inż. Kazimierza Widucha , Dyrektora szkoły Panią Renatę Dudek , opiekuna SK LOP Dominikę Mielnik oraz uczniów i mnie Termita . Impreza środowiskowa była bardzo udana, szczególnie że zapoczątkowano akcję sadzenia drzew w mieście Szczytna . Zaznaczyć należy, że bardzo duży wkład oraz pomoc w przygotowaniu miejsc sadzenia wniosło Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej, za co dziękują dyrektor, opiekun SK LOP i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szczytnej.

16.01.2011