Most Rędziński – wrocławski most wantowy

Most Rędziński – wrocławski most wantowy nad Odrą

Przeprawa będzie przechodziła nad Odrą oraz nad całą Wyspą Rędzińską, Betonowa konstrukcja zawieszona zostanie na jednym 122-metrowym pylonie. Przeprawa będzie miała 612 metrów długości, a razem z dojazdowymi estakadami 1800m. W każdym kierunku kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu. I jest to największy (powierzchniowo) most betonowy na świecie. I bije wszelakie rekordy w Polsce.

Pod względem długości przęsła podwieszonego do jednego pylonu, budowany obecnie we Wrocławiu most, został sklasyfi kowany na osiemnastym miejscu na świecie, czternastym w Europie i pierwszym w Polsce. Zawężając tę kategorię do mostów w pełni betonowych, nowy most we Wrocławiu będzie czwartą konstrukcją tego typu na świecie i drugą w Europie. W Polsce będzie to największy most betonowy i drugi pod względem długości przęsła most podwieszony. Ponadto, pylon mostubędzie najwyższą konstrukcją tego typu w Polsce.

Fundament pylonu stanowi stopa żelbetowa o wymiarach w planie 67,4×28,0 m i zmiennej grubości od 2,5 do 6,5 m, w której zamocowano 160 pali żelbetowych o długości 18,0 m i średnicy 1,50 m. Założono wykonanie pali technologią wiertniczą w wyciąganych rurach stalowych. Po związaniu betonu klasy B25 przewidziano iniekcję cementową podstawy pali w celu ograniczenia ich osiadań.

· najwyższy pylon w Polsce
· najdłuższy betonowy most podwieszony (część podwieszona 2 × 256 m = 512 m)
· najdłuższy most podwieszony na jednym pylonie w Polsce
· najdłuższe przęsło betonowe w Polsce – 256 m

Olinowanie wantowe

160 - liczba want mostu na Rędzinie
7826 km - długość drutów tworzących wszystkie wanty
7 - tyle drutów tworzy jeden splot
1118 km - długość lin want 24 lub 48 - liczba lin w pojedynczej wancie
25 km - długość want

 

Mosty i wiadukty , Wrocław

Zobacz podobne:
» Festiwal Dyni w Ogrodzie Botanicznym Wrocław 2009
» Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
» Ogród Zoologiczny we Wrocławiu 2009
» Dworzec Główny Wrocław
» Krasnoludki są na swiecie!!!

28.05.2011