Kładka Słodowa

Most składa się z przęsła głównego nad korytem rzeki (rozpiętość 48 m,  49 m, a nad nurtem rzeki 30,69 m oraz pochylni, schodów i ramp komunikacyjnych, wykonanych z żelbetu, na obu brzegach przekraczanej rzeki. Konstrukcję nośną stanowią dwa rurowe (średnica 450 mm  przenikające się przed zwornikiem, a w zworniku naprzemiennie mijające się, dźwigary stalowe, pochylone w stosunku do pionowej osi obiektu, o kształcie łuku (wysokość łuków 14,87 m), o kształcie parabolicznym ze ściągiem. Funkcję ściągu pełni pomost (szerokość 5,39 m  6,59 m, szerokość użytkowa nad nurtem 3,5 m, również o konstrukcji stalowej, wykonany w postaci zamkniętego przekroju skrzynkowego, podwieszony za pomocą 20 want w osłonach ze stali nierdzewnej. Przyczółki kładki wykonano w technologii żelbetowej.

 

Mosty i wiadukty , Wrocław

Zobacz podobne:
» Most Piaskowy we Wrocławiu
» Mosty Młyńskie we Wrocławiu
» Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
» Mosty Pomorskie i Elektrownia Wodna Północna we Wrocławiu
» Uniwersytet Wrocławski

15.09.2011