Kościół św. Jadwigi

Pierwsze wzmianki o kościele w tej miejscowości wiążą się z legendą. Około 1200 roku na wzgórzu, na którym stoi dzisiejszy kościół, przebywała księżna Jadwiga. Bardzo silny wiatr zerwał jej z głowy zasłonę, co uznała za znak Boży. Postanowiła więc wybudować w tym miejscu kościół. Pierwsza drewniana kaplica miała zostać wybudowana około 1204 lub 1208 roku. Miała być ona poświęcona św. Witowi. W roku 1447 walący się drewniany kościółek został rozebrany. Podczas rozbiórki znaleziono deskę z napisem, że kościół jest budowany z fundacji św. Jadwigi. W latach 1468-1482 został wybudowany nowy kościół, z kamienia, i otrzymał nowe wezwanie – św. Jadwigi.
W październiku 1898 roku wybuchł w świątyni pożar. Jego powodem były nieugaszone świece. W jego wyniku ołtarz św. Wita uległ zwęgleniu, a malowidła zostały uszkodzone przez dym. W roku 1919, malarze Schneider i Kurz przeprowadzili prace restauratorskie. Odnowiono też wnętrze kościoła. Koszt prac wyniósł 30000 marek. Sumę tą pokryła kasa kościoła w Sadlnie (wieś Sadlno obecnie leżąca w granicach administracyjnych Ząbkowic Śląskich - leży w dolinie rzek Buszówki i Zatoki. Zwarta zabudowa po obu stronach szosy prowadzącej do Nysy nadaje tej osadzie charakter ulicówki) a także odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową.
Kościół w Sadlnie jest przykładem architektury barokowej z barokowym i rokokowym wyposażeniem wnętrza. Z dawnego kościoła zachowała się jedynie wieża, zbudowana w stylu barokowym w roku 1721. Piękne freski, pokrywające sklepienie kościoła zostały namalowane przez Joanna Michaela Steinera w 1758 roku. Dobór przedstawień wyraża typowy program kontrreformacyjny: kult Trójcy Świętej, Najświętszej Maryi Panny i świętej – patronki kościoła .


Kościoły Katedry Bazyliki, Ząbkowice Śląskie

Zobacz podobne:
» Ząbkowice Śląskie
» Nepomuceny z Ząbkowic Śląskich
» Figura Maryi z Dzieciątkiem Ząbkowice Śląskie
» Krzyż pokutny w Ząbkowicach
» Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich

9.10.2011