Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbowej

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wierzbowej - budynek szachulcowy czyli z drewna i gliny, o konstrukcji słupowo-ramowej, wzniesiony przez gminę ewangelicką dawnego Ruckenwaldau (Wierzbowej) w roku 1756.

Kościół wyposażony został w duże organy, datowane na 1875 rok (niestety od lat 50. XX w. nieczynne).

Natomiast ołtarz znajdujący się w tym kościele, został przywieziony w roku 1946 z Małopolski Wschodniej, z kresowego województwa tarnopolskiego; przywieżli go katolicy - Polacy, którzy w wyniku nasilającej się fali ludobójstwa jakiej UPA i cywilna ludność ukraińska dokonywała na ludności polskiej (czystka etniczna w Małopolsce Wschodniej), oraz w konsekwencji zmiany granic Polski po II wojnie św., zmuszeni zostali do przesiedlenia się na zachodnie Ziemie Odzyskane. Również obecne wezwanie (od 1946) dla tego kościoła zostało wybrane z racji, iż w miejscowości Liczkowce - skąd przybyła większość powojennych mieszkańców Wierzbowej - kościół pozostawał pod tym samym wezwaniem.

Wieża kościoła, wyposażona w zegar (nieczynny od kilkudziesięciu lat), pochodzi w większości z roku 1819 (rozbudowa i podwyższenie), jest wymurowana z cegły, a także z brył rudy żelaza (ruda darniowa - która obficie występuje w tej okolicy i bywała używana również jako materiał budowlany), posiada cechy neobarokowe, zwieńczona jest hełmem w kształcie odwróconego kielicha - uprzednio pokrytego dachówką, którą w latach 80. XX w. zamieniono na blachę miedzianą (bardzo podobne kształtem zwieńczenie wieży ma poewangelicki kościół Wszystkich Świętych w Poznaniu). Do początku II wojny św. wieża posiadała trzy dzwony: dwa o wadze po około 900 kg i jeden 150 kg. Po wojnie, do czasu ustanowienia administracji polskiej, zachowały się dwa dzwony (duży i mały), z tym iż większy dzwon wkrótce został zabrany do kościoła w pobliskiej Gromadce, gdzie utworzono katolicką parafię. Obecnie w kościele w Wierzbowej znajduje się tylko jeden - 150 kg dzwon.

 

Kościoły Katedry Bazyliki

Zobacz podobne:
» Kościół filialny Matki Bożej Siewnej w Grodżcu
»  Stolec
» Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja we Wrocławiu
» Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu
» Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu

11.10.2011