Polanica-Zdrój (stacja kolejowa)

Stacja kolejowa położona na linii kolejowej z Kłodzka do Kudowy Zdroju. Znajduje się na niezelektryfikowanej trasie. Obecnie trasa zamknięta dla ruchu osobowego i towarowego

W latach 80. XIX w. postanowiono połączyć Kłodzko, stolicę regionu z uzdrowiskami, położonymi na zachodzie powiatu kłodzkiego. Do realizacji tego przedsięwzięcia przystąpiono w drugiej połowie tej dekady. Pierwszy fragment linii do Szczytnej wybudowano w latach 1886-1890. W tym czasie zbudowano przystanek osobowy dla obsługi podróżnych i niewielkiego ruchu towarowego.

Do tego celu służył dworzec z poczekalnią i małym magazynem. 15 listopada 1890 r. wjechał tu pierwszy pociąg. Liczba podróżnych, którzy odwiedzali uzdrowisko w Polanicy Zdroju zwiększała się z roku na rok, dlatego postanowiono przebudować stację w latach 1914-1918. W tym czasie wybudowano część towarową stacji, m.in.: wagę, rampę ładunkową i plac ładunkowy, dobudowano 3 tor dla zwiększenia możliwości mijania się pociągów oraz wydłużono perony z 50 do 250 m.

Budynek stacyjny Budynek stacyjny Na stacji znajdują się coraz rzadziej spotykane semafory kształtowe.Na stacji znajdują się coraz rzadziej spotykane semafory kształtowe.

 

Kolejowe klimaty , Linia kolejowa nr 309 Kłodzko - Kudowa-Zdrój, Polanica Zdrój

Zobacz podobne:
» Wiadukt kolejowy w Polanicy 11,880km
» Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / pot. Woliborka) Czarny Most 22,600
» Promenada, Pijalnia wód i Park Zdrojowy Polanica Zdroj
» Kłodzko Główne
» Linia kolejowa 309 Kłodzko Kudowa

10.08.2010