Kopalnia GABRA Nowa Ruda - Słupiec

Kamieniołomy, w których wydobywa się skałę bazaltową w okolicach Nowej Rudy- Słupiec. Nazwa kopalni pochodzi od Gabro (diabaz) - magmowej skały, barwy szarozielonej o dużej wytrzymałości, szczelnie zbitej strukturze, niskiej porowatości i całkowitej mrozoodporności. Skład mineralny podobny do bazaltu (główne składniki to plagioklazy i pirokseny). Ze względu na dużą twardość wykorzystywana jako materiał drogowy i budowlany. Produkcja roczna 1,6 mln ton, zakład posiada własną bocznice kolejową na której przeładowywane jest do 8 tys. ton/dobę.

Kamieniołomy , Kopalnie i Sztolnie

30.03.2012