Kłodzko Miasto – przystanek kolejowy w Kłodzku

Przystanek kolejowy Kłodzko Miasto położony jest w samym centrum miasta, na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej. Stację ustanowiono około 1890 roku, stacja obsługiwała wyłącznie przelotowy ruch osobowy. W okresie międzywojennym uznano, że obecny przystanek nie jest wystarczający dla potrzeb miasta Kłodzka.

 Dworzec Kłodzko Główne, który był znacznie oddalony od miasta i znajdował się we wsi Goszyce, co znacznie utrudniało pasażerom korzystanie z niego, dlatego też władze miasta postanowiły w pobliżu obecnego pl. Jedności wybudować przystanek kolejowy. Teren pod jego budowę został przekazany kolei bezpłatnie przez miasto. Nowo powstały przystanek został wciśnięty między istniejącą już zabudowę. Zwiększenie się ruchu pasażerskiego spowodowało konieczność jego rozbudowy,.

Na początku XX w. wzniesiono niewielki budynek dworca miejskiego. Istniejący przystanek kolejowy był tymczasowym rozwiązaniem, stąd też opracowano plan jego przebudowy przed I wojna światową. Koszty tego przedsięwzięcia oszacowano na 16 mln marek i dlatego z niego zrezygnowano. W 1934 r. wrócono do tych zamiarów.

Po roku widoczne były efekty wstępnych robót: wykonano wysoki nasyp i estakadę oraz przebudowano okoliczne ulice. Wybudowano również dodatkowe dwa perony, z których każdy posiadał dwie skrajnie. Przebieg istniejącego peronu został poddany korekcie. Wykonano połączenie peronów przejściem podziemnym, tunel techniczny z szybami dla wind towarowych Wobec rozpoczętej w 1939 r. II wojny światowej prac nie ukończono.

Po 1945 r. Kłodzko na mocy porozumień trzech konferencji pokojowych znalazło się w granicach Polski. W latach siedemdziesiątych XX wieku, w związku z przebudową pl. Jedności powrócono do planów rozbudowy dworca. Wybudowano wówczas m.in. przyczółki na dodatkowy wiadukt nad jezdnią na prowadzący na niego trzeci tor. Prace jednak wkrótce wstrzymano, tłumacząc to względami finansowymi oraz koniecznością wyburzenia dworca PKS. Przy tej okazji, w 1974 r. wyburzono gmach dworca. W tym samym roku między torami wybudowano skromny budynek kasy, w której mieści się również poczekalnia.

[IMAGE][IMAGE][IMAGE]

 

Gmach dworca został wyburzony w 1974 r. w związku z planowaną modernizacją i przebudową tutejszej stacji kolejowej. Została ona zastąpiona przez wzniesiony pospiesznie budynek kasowy, umiejscowiony pomiędzy dwoma torami na peronie pierwszym.

[IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE]

inne  zdjecia   obiektu 

 

Kłodzko , Kolejowe klimaty , Linia kolejowa nr 309 Kłodzko - Kudowa-Zdrój

Zobacz podobne:
» Kamienica nr Pod Czarnym Niedźwiedziem Hotel zum schwarzen Bär
» Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / pot. Woliborka) Czarny Most 22,600
» Wojciechowice Königshain
» Kłodzko Główne
» Linia kolejowa 309 Kłodzko Kudowa

29.10.2012