Bramy mostowe na moście Jana Kłodzko

Bramy mostowe górna  istniała  do roku 1904, dolną  rozebrano   1888roku. Jak straciły znaczenie strategiczne gdzie zostały definitywnie rozebrane. A istniejące fosy i bastiony zamieniono na promenady. Była to część umocnień pierwsze z nich powstały najprawdopodobniej jeszcze w końcu XIII wieku i zastąpiły umocnienia ziemno-drewniane. Wzmianki źródłowe potwierdzają ich rozbudowę w 1426 roku (zewnętrzny, drugi pierścień murów) i w 1469 roku. Zachowane fragmenty wzniesione z nieregularnych kamieni, uzupełnionych niekiedy cegłą, biegną od wchodu i południowego wschodu, wzdłuż kanału Młynówki, oraz od północnego zachodu, na tyłach ulic Czeskiej i Zycha. Otaczając miasto stykały się po jego północnej stronie z umocnieniami wzgórza zamkowego, później twierdzy. Podwójny pas murów wzmocniony był basztami łupinowymi na planie prostokąta i półkola, i zespolony bramą z Mostem św. Jana, przerzuconym nad Młynówką.

[IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE]

Poza górną bramą mostową oraz bramą w dole mostu były jeszcze trzy inne: Czeska, Zielona i Ząbkowicka oraz furty: Wodna i Łazienna.

odnosnik do  mostu św. Jana w Kłodzku.

Forty , Kłodzko , Twierdze i warownie

Zobacz podobne:
» Kamienica nr Pod Czarnym Niedźwiedziem Hotel zum schwarzen Bär
» Wojciechowice Königshain
» Dzień Otwarty Koszar JW 4161 Kłodzko
» Basen w Kłodzku dawny
» Jaz zastawkowy - Fabryczna Kłodzko

12.03.2013