Mieszczańska, barokowa kamienica w Lewinie Kłodzkim

Mieszczańska, barokowa kamienica typu pałacowego. W latach 70-tych i w 1984 r. odremontowana (mieścił się tam m.in. Dom Pracy Twórczej i Muzeum Archeologiczne).
W 1990 zniszczona na skutek pożaru i dotąd nieodbudowana (wykonano tylko tymaczasowe zadaszenie). Niestety obecnie budynek popada w ruinę.

[IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE]

Lewin Kłodzki

Zobacz podobne:
» Wiadukt w Lewinie Kłodzkim

28.04.2013