Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / pot. Woliborka) Czarny Most 22,600

Najwyższy obiekt inżynieryjny na całej linii Kłodzko - Wałbrzych, początkowo najwyższy most kolejowy w całych Prusach (35 metrów wysokości w świetle). Trzy filary z czerwonego piaskowca połączono z czterema przęsłami kratownicowymi z jazdą górą. Przęsła, każde o długości 36,2 m dawały łączną długość 149,5 m. W latach 90. ub.w rozebrano kratownice pod niejeżdżonym torem południowym.

 


Kolejowe klimaty , Linia kolejowa nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny.

Zobacz podobne:
» Wiszący Most Srebrna Góra
» Lokomotywownia MD Kłodzko- Stacja Kłodzko Główne
» Wiadukt nad E-67 Szczytna
» Wiadukt (Kłodzko / Nysa Kłodzka)
» Ty2-81

27.01.2014