Jaskinia Radochowska

Jaskinia Radochowska powstała w okresie górnego pliocenu (5-1,6 mln lat temu) przez wypłukanie się rozpuszczalnych w wodzie marmurów w soczewce białego marmuru, częściowo na kontakcie z łupkami łyszczykowymi (szaro-żółta, krucha skała). Powstała pod erozyjnym działaniem wód wypełniających cały przekrój jej korytarzy i płynących pod dużym ciśnieniem. Pod koniec pliocenu nasilenie erozji okolicznych stoków doprowadziło do pogłębienia doliny, a tym samym do obniżenia koryta przepływającego w pobliżu potoku. Doszło do obniżenia wód krasowych, co doprowadziło do odwodnienia strefy przy otworze jaskini i powstania pustych przestrzeni. Korytarze rozwijały się wzdłuż pęknięć tektonicznych i szczelin.

Na ich skrzyżowaniu powstawały większe sale. W odwodnionych w ten sposób korytarzach rozpoczął się proces osadzania się tzw. namuliska. W skład namuliska w Jaskini Radochowskiej wchodzą zwietrzałe łupki łyszczykowe odpadające od stropu i ścian jaskini oraz pochodzące z powierzchni (nanoszone przez wodę) osady ilaste, gruz, wytrącający się węglan wapnia i substancje organiczne (m.in. kości zwierząt). Namulisko wypełniało prawie całkowicie komory i korytarze jaskini. Zostało ono w większości usunięte w latach 1933-1939. Proces tworzenia się namuliska występuje również współcześnie.

Jaskinie , Radochów , Ssaki

Zobacz podobne:
» Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros
» Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Helu
» Koszatniczka pospolita, koszatniczka zwyczajna, koszatnica Octodon degus
» Jeż zachodni, jeż europejski Erinaceus europaeus
» Kocia rodzina i te szare bure i pstrokate

10.05.2010 ze zmianami 19.05.2010