Krzyże pokutne

Kłodzki krzyż pokutny znajduje się na terenie cmentarza komunalnego, od strony ul. Dusznickiej. Jest swoistym pomnikiem średniowiecznego prawa - wykuto na nim dzidę, prawdopodobne narzędzie zbrodni.

Krzyż upamiętnia śmierć katolickiego pielgrzyma Adama Markowskiego zamordowanego 30.10.1604 przez luteran

[IMAGE]

Krzyż  z Janowic Wielkich w stronę Miedzianki. Znajduje się on po lewej stronie od drogi (około 70 m), jeszcze przed pierwszymi zabudowaniami Miedzianki.

Wykuty z kamienia średniowieczny krzyż, na którym widnieje napis „MEMENTO” – „pamiętaj”. W okresie średniowiecza i wczesnego renesansu zgromadzenia zakonne używały pozdrowienia „MEMENTO MORI”- „pamiętaj, że umrzesz”- znaczenie tego pozdrowienia miało przypominać o doczesności życia.

[IMAGE][IMAGE][IMAGE]

Największy na Dolnym Śląsku zespół 5 krzyży pokutnych

[IMAGE]

Krzyże kamienne stojące w sieni zamku Grodno w Zagórzu Ślaskim. Pierwszy (z prawej) - 81 x 77 x 20 cm - został przeniesiony ze Stanowic do Muzeum w Świdnicy (po rozbiórce muru majątku w Stanowicach gdzie był wmurowany na prawo od wejścia); od 1986 r. na zamku. Drugi krzyż - 61 x 49 x 21 cm - został przeniesiony z Żerkowa, gdzie leżał kilka metrów od drogi do stacji kolejowej w Łosocicach; wg legendy związany z zamordowaniem jednego z miejscowych chłopów przez handlarza bydłem.

[IMAGE]

Średniowieczny relikt dawnego prawa karnego z Woliborza

[IMAGE]

Kolejny średniowieczny relikt dawnego wymiaru sprawiedliwości z    Sobocińska

[IMAGE][IMAGE]

Przy prawej przyporze obronnego muru kościoła św. Wawrzyńca w Śmiałowicach wmurowany jest krzyż pokutny z 1413 r. z wyrytą kuszą, a ponad nim stara tablica z inskrypcją, obok nich gotycka słupowa kapliczka z XV w.

[IMAGE][IMAGE]

 

Nieregularne krzyże granitowe w Sobkowicach; stojące po południowej stronie drogi głównej, w miejscu gdzie odchodzi polna droga do Samsonowic; wym. ok. 150 x 74 x 15 cm i 50 x 60 x 9 cm.

[IMAGE][IMAGE][IMAGE]

 

Damianowice

Na północno-zachodnim krańcu wsi, przy skrzyżowaniu dróg, stoi krzyż pokutny.  Wykuty w granicie, wysokość 140 cm i rozpiętość ramion 85 cm."

[IMAGE]

 

Krzyż pokutny - Glinica

[IMAGE]

Krzyże pokutne - Pastuchów

Na terenie przykościelnym znajdują sie trzy krzyże pokutne - jeden obok furtki cmentarnej - dwa następne wmurowany w ogrodzenie cmentarza .

[IMAGE][IMAGE]

Buków  Powiat świdnicki

Krzyż pokutny w pobliżu domu nr 3  wmurowany w ogrodzenie przy budynku.

[IMAGE][IMAGE][IMAGE]

Krzyż pokutny - Bogunów  Powiat wrocławski

Krzyż  w centrum wsi 

[IMAGE][IMAGE]

 

 

 Krzyż pokutny - Tyniec Legnicki

Krzyż pokutny stoi przy murze okalającym kościół. Krzyż został przeniesiony w to miejsce w roku 1986 z rozdroża w Koskowicach.

[IMAGE]

 

Krzyż pokutny - Dankowice

Krzyż pokutny z wyraźnym rytem miecza po północnej stronie. Wykonany z granitu, lewe ramię utrącone. Wymiary : wysokość od poziomu ziemi 92 cm, szerokość na wysokości ramienia- 74 cm, długość prawego ramienia 34 cm.

[IMAGE][IMAGE]

Krzyż pokutny Kostomłoty

z rytem narzędzia zbrodni. znajduje się po wschodniej stronie kościoła przy wejściu na cmentarz.

[IMAGE]

Średniowieczny relikt prawa karnego Krzyż pokutny - Budzów powiat ząbkowicki znajduje się w przykościelnym murze.razem z 3 innymi — w: Ząbkowice Śląskie.

[IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE]


Świdnica  

[IMAGE]


Okolice  Brzegu

[IMAGE][IMAGE]

Krzyże pokutne

Zobacz podobne:
» Krzyże pokutne - Zamek Grodno

18.10.2015 ze zmianami 23.03.2014