Jan Nepomuk IV

Jan Nepomucen Kosciół Rektoralny Św. Macieja we  Wrocławiu  

Pomnik stojący przed kościołem św. Macieja  przy placu Nankiera 17  we Wrocławiu  jest jednym z najznamienitszych dzieł Urbańskiego. Był później wielokrotnie powielany. Budowa pomników św. Jana Nepomucena przypadała na okres po jego beatyfikacji w 1721 roku, a więc w okresie późnej kontrreformacji.

 

Na cokole umieszczono inskrypcje fundacyjną oraz zdobiony kartusz z sceną zrzucenia św. Jana Nepomucena do Wełtawy. Powyżej umiejscowiono figurę świętego, który stoi na podstawie z chmur ubrany w szatę liturgiczną trzymając w ręce krzyż, ku któremu kieruje swój wzrok. Wokół postaci Nepomucena krążą dwa aniołki (putta) trzymające jego atrybuty. Inskrypcja będąca chronostychem wskazuje na rok odsłonięcia pomnika - 1723

W 1730 roku rozpoczął pracę nad drugą rzeźbą św. Nepomucena, znajdującą się obecnie przed kościołem św. Krzyża. Pomnik został ukończony w 1732 roku i obecnie jest największym pomnikiem świętego na świecie.

 

Nepomucek do  zlokalizowania   gdzieś przed Wrocławiem  z kierunku Legnicy

 

W dzielnicy  Wrocławia Leśnicy   przed zamkiem, na ozdobnym  cokole stoi duża grupa rzeźbiarska na szczycie  figura  NMP z dzieciątkiem na ręku godzącym dzidą w bestię. Po bokach figury NMP widoczne putta z kwiatami i aniołki trzymające atrybuty nepomuckie (klucz i wieniec chwały).  Jana  znajdziemy poniżej pośród   aniołków  kluczącego na chmurach. Na cokole znajdują się 3  sceny   z  życia  świętego  Kolumnę  ufundowali  wrocławscy Krzyżowcy  14 maja 1743 roku,  Jest to  niewątpliwie  imponujący zespół rzeźbiarski najwyższej klasy, wykonany najprawdopodobniej przez J.J. Urbańskiego według projektu Ch. Tauscha.

W  kościele św. Jadwigi, na wsporniku zawieszonym wysoko na prawej ścianie prezbiterium ustawiono klęczącą drewnianą polichromowaną figurę Jana N.  początków XVIII wieku. Jan klęczy na srebrnych chmurkach zwrócony w stronę ołtarza.

 

W tym samym kościele św. Jadwigi znajdują się dwa obiekty pseudonepomuckie  obraz z wizerunkiem św. Macieja i figura św. Hieronima, obaj podobni do Jana N

 

Świdnica 

Nepomuceny

Zobacz podobne:
» Mikołajów
» Nepomuceny Czeskie II
» Nepomuceny I
» Jan Nepomucen II
» Nepomuceny Czeskie

18.10.2014