Pałac Kamieniec Schloss Kamitz/Kamnitz

Po 1945r. dobra rodziny von Seherr-Thoss zostały znacjonalizowane. Pałac i folwark w Kamieńcu użytkowany był przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dawna rezydencja do 2005r. pełniła funkcję budynku mieszkalnego. W 2009r. zdewastowany zabytek przeszedł w ręce prywatne, w maju 2011r. rozpoczął się jego generalny remont. W przyszłości obiekt będzie pełnił funkcje hotelowe i mieszkalne. Pałac wraz z otaczającym go parkiem są ogrodzone, wejście na teren możliwe za zgodą właścicieli.

Postęp prac można śledzić na bieżąco na profilu obiektu na Facebooku.

W trakcie prac budowlanych przy pałacu w Kamieńcu znaleziono kamień węgielny z datą 1780 roku. Oznacza to, że budynek został wzniesiony jako siedziba zarządcy folwarku, należącego do właściciela państwa Korytów (Herrschaft Koritau). Pierwotny, zapewne barokowy budynek, prawdopodobnie w latach trzydziestych przebudował Karl Eduard Grandke. Po przeprowadzonej rozbudowie źródło z 1845 roku po raz pierwszy wymienia rezydencję w Kamieńcu. W 1883 roku rodzina von Seherr-Thoss przeprowadziła kolejną przebudowę. Dwór został przekształcony i powiększony o dodatkowe skrzydło. Budynek murowany z kamienia i cegły, potynkowany, w wyniku przebudowy uzyskał nieregularną bryłę, urozmaiconą przez ryzalit, przybudówki i wydatny wykusz. Pałac dwuskrzydłowy, założony na planie zbliżonym do litery „L”, podpiwniczony, częściowo dwu- częściowo trzykondygnacyjny, z mieszkalnym poddaszem, nakryty dachem trzyspadowym oraz mansardowym z lukarnami. Elewacje o podziałach ramowych, okna w prostokątnych opaskach, nad niektórymi trójkątne nadokienniki. Pierwotnie fasadą obiektu była elewacja południowa korpusu. Siedmioosiowa, z centralnym piętrowym trzyosiowym ryzalitem, mieszczącym główne wejście do budynku. Ryzalit wieńczy trójkątny przyczółek z okulusem. Po przebudowie w 1883r. główne wejście do pałacu umieszczono w elewacji wschodniej. Ozdobiono je portalem ujętym pilastrami i zwieńczonym przerywanym przyczółkiem oraz kartuszem herbowym rodziny von Seherr-Thoss. Układ wnętrz dwutraktowy, z klatką schodową mieszczącą się w dobudówce pomiędzy dwoma skrzydłami.
Do pałacu przylega niewielki park krajobrazowy. W nim pozostałości ruin dawnej herbaciarni. W pobliżu zrujnowane budynki gospodarcze folwarku i pełniąca funkcje mieszkalne dawna oficyna.

 

Foto Zdzisław M

Pałace

Zobacz podobne:
» Pałac Velké Losiny
» Pałac Kondratowice Schloss Kurtwitz
» Zespół pałacowy Pomianów Dolny
» Pałac królewski we Wrocławiu
» Pałac Wiadrów

18.02.2015