Krzyże i kapliczki Suszyny

Krzyż Męka Pańska

Kamienna Pasja, na wysokim kilkustopniowym postumencie, w górnej części którego płaskorzeźbiony herb rodu von Haugwitz, właścicieli Piszkowic Poniżej herbu zatarty malunek na blasze. Malowidło nawiązuje do fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (Luc. c.24, v.29): "Panie zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi"

 

 

Kapliczka domkowa z końca XIX wieku, na planie prostokąta, z dachem dwuspadowym i szczytem wykończonym schodkowo, z metalowym krucyfiksem, pod którym kamienna kostka z napisem: "Es ist vollbracht!" (Dokonało się!). We wnętrzu kapliczki skromny ołtarzyk, na którym ustawione figurki Maryi i Jezusa, na ścianach zawieszone święte obrazki.


Kłodzko , Krzyże i figury przydrożne

Zobacz podobne:
» Kamienica nr Pod Czarnym Niedźwiedziem Hotel zum schwarzen Bär
» Wojciechowice Königshain
» Dzień Otwarty Koszar JW 4161 Kłodzko
» Basen w Kłodzku dawny
» Bramy mostowe na moście Jana Kłodzko

1.04.2015