Litomyšl

Litomyšl (niem. Leitomischl) - miasto w Czechach, w kraju pardubickim. Nazwa Litomyšl jest w języku czeskim rzeczownikiem rodzaju żeńskiego

 

Historia Litomyšli sięga roku 981, kiedy na drodze łączącej Czechy z Morawami wybudowano zamek graniczny. W 1098 przy zamku ulokowano klasztor benedyktynów, fundacji księcia Brzetysława II, przejęty później przez premonstratensów sprowadzonych w 1145 przez ołomunieckiego biskupa Jindřicha Zdíka i króla Władysława II (klasztor premonstratensów obecnie nie istnieje, na jego miejscu stoi dzisiejszy zamek renesansowy). W 1259 miejscowość otrzymuje prawa miejskie, a w 1344 powstaje tutaj biskupstwo. Lata świetności miasta przypadają na wiek XVI. W wiekach późniejszych, na skutek pożarów i powodzi, miasto podupada.

  • kościół augustianów Podwyższenia Krzyża Świętego, z 1356-1378, przebudowany w 1601.
  • klasztor pijarów z kościołem Znalezienia Krzyża Świętego, z 1714 i gimnazjum pijarów.
  • pomnik Bedřicha Smetany (1824-1884), urodzonego w Litomyšlu znanego kompozytora
  • Portmoneum - dom celnika Portmana z malowidłami Josefa Váchala

Republika Czeska

Zobacz podobne:
» Muzeum Ziemi Broumowskiej Broumov
» Kościół świętej Barbary Kutná Hora
» Kamienny dom Kutna Hora
» Kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela.
» Zamek Žleby

10.04.2015