Stacja kolejowa Strzelin

Budynek dworca kolejowego w Strzelinie pochodzi z roku 1872, murowany , 1-2 kondygnacyjny. W skład zespołu wchodzą też wiaty peronowe, nastawnia i ekspedycja z tego okresu, oraz wiaty nad przejściami podziemnymi na perony z 1896 roku.
Uroczyste otwarcie linii kolejowej Wrocław - Strzelin nastąpiło 1.X.1871 roku.Stanowiło pierwszy odcinek realizowanej przez prywatne przedsiębiorstwo inwestycji, która została zakończona w 1875 roku, połączywszy Wrocław z Międzylesiem. Trasa Strzelin - Ziębice została oddana do eksploatacji już w roku 1872. Większość prac przy budowie linii kolejowych wykonali jeńcy francuscy, wzięci do niewoli w czasie wojny prusko-francuskiej (1870-1871). W roku 1884, została otwarta trasa : Strzelin-Kondratowice-Niemcza, a w 1910 r., linia Strzelin-Głęboka-Otmuchów.

Kolejowe klimaty , Linia kolejowa nr 276 Wrocław - Międzylesie

Zobacz podobne:
» Wiszący Most Srebrna Góra
» Wiadukt nad E-67 Szczytna
» Wiadukt kolejowy w Bardzie
» Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / pot. Woliborka) Czarny Most 22,600
» Ty2-81

29.11.2015