Božanov Kościół św. Marii Magdaleny,

Miejscowość położona jest na południowy wschód od Broumova, w środkowo-północnej części Czech, przy południowej granicy polsko-czeskiej, u podnóża wschodniej części Broumowskich Ścian, czes.Broumovské stěny.

Typowa czeska górska wieś przygraniczna położona na wysokości od 400 do 450 m n.p.m. u podnóża wschodniego stromego zbocza wzniesina Koruny pols. Korona w Broumowskich Ścianach, która dominuje nad wsią i okolicą. Wieś ciągnąca się na odcinku około 5,0 km, charakteryzująca się luźną zabudową budynków, położonych po obu stronach wzdłuż drogi i potoku. W środkowej części wsi zabudowa zwarta o charakterze miejskim. We wsi zachowało się wiele gospodarstw typu broumovskiego o charakterze klasycystycznym z XIX wieku. Przez wieś przepływa Božanovský potok. Do 1945 prawie wyłącznie zamieszkana przez Niemców.

Wieś Bozanov graniczy z Radkowem, gdzie została wybudowana droga przy pomocy środków unijnych. Przeprawa tylko dla rowerów lub dla pieszych. Po stronie czeskiej zakaz poruszania się samochodami oraz motorami.

Pierwotny kościół w Bożanowie jest wymieniany już w zapiskach z XIV w. Początkowo był pod wezwaniem św. Bartłomieja. Budowa nowego kościoła św. Marii Magdaleny rozpoczęła się w 1709 r., prawdopodobnie wg projektu Krzysztof Dientzenhofera. Brak informacji jak prace były kontynuowane i kiedy je przerwano, ponieważ nie zachowały się dokumenty budowlane z tamtego czasu. Później wybudowano wieżę wschodnią i prezbiterium. Kościół był używany do roku 1735.

Drugi etap budowlany, wykonywany już według nowego projektu Kiliana Ignacego Dientzenhofera był wznowiony po dłuższej przerwie w 1733 r. Całkowite zakończenie budowy nastąpiło w 1743 r. Kościół św. Marii Magdaleny stoi w centrum wsi, w pobliżu skrzyżowania dwóch dróg historycznych. Znajduje się w miejscu dominacji na wzniesieniu, otoczony przez cmentarz i kamienny mur. Nawa kościoła oparta jest na rzucie kwadratu ze ściętymi rogami. Poprzeczne owalne przestrzenie z chórem są przeciwlegle powiązane z osią główną. Główny ołtarz neobarokowy pochodzi z początku z początku XX w. W centrum retabulum ołtarza znajduje się rzeźba św. Marii Magdaleny, patronki kościoła, a po bokach umieszczono rzeźby św. Józefa i św. Jana Chrzciciela. Kościół w ostatnich latach odrestaurowano w ramach programu ochrony dziedzictwa narodowego, zatwierdzonego w 1997 r.

 

Kościoły Katedry Bazyliki, Republika Czeska

Zobacz podobne:
» Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbowej
» Kościół filialny Matki Bożej Siewnej w Grodżcu
» Kościół świętej Barbary Kutná Hora
» Kamienny dom Kutna Hora
» Kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela.

21.12.2015