"Wiszący Most" - wiadukt jednoprzesłowy

Wiadukt wiszący sowiogórskiej kolejki zębatej - Wiadukt i wąwóz pod nim powstały ponad 100 lat temu jako część trasy Kolei Sowiogórskiej (Eulengebirgsbahn), łączącej obie strony Gór Sowich, kopalnie Nowej Rudy z zagłębiem włókienniczym Dzierżoniowa, Bielawy i Pieszyc. W 1900r. otwarto pierwszy odcinek trasy (Pieszyce - Srebrna Góra Miasto), zaś w 1902r. odcinek Srebrna Góra - Ścinawka Średnia. Na trasie Srebrna Góra - Nowa Wieś Kłodzka ze względu na duży nachył terenu zastosowano unikatowy w skali Śląska system kolejki zębatej. Pomiędzy dwoma szynami (o normalnym rozkładzie) zamontowano trzecią, zębatą szynę,po której poruszało się pędne koło zębate znajdujace się w podwoziu lokomotywy. Wiadukt Wiszący został przerzucony nad najgłębszym na trasie kolei zębatej wąwozem, by umożliwić przejście z przełęcz Srebrnej w Góry Bardzkie oraz dostęp do znajdujących sie po drugiej stronie wąwozu wapienników. Budowę wiaduktu ukończono w październiku 1903r. Pod wiaduktem umiejscowiona była stacja Srebrna Góra Twierdza oraz "mijanka", na której lokomotywa, pchająca dotychczas wagon pod górę, przemieszczała się na początek składu. Na odcinku zębatym tory wznoszą się nawet o 64,5 m na długości 1 km, lokomotywa pełniła więc również rolę funkcję zabezpieczającą przed oderwaniem się wagonów. Dzięki Kolei Sowiogórskiej Srebrna Góra uzyskała znakomite połączenie kolejowe z miastami Dolnego Śląśka, zaś odcinek zębaty znacznie podniósł atrakcyjność turystyczną miejscowości. Kryzys ekonomiczny po I wojnie światowej spowodował jednak drastyczny spadek rentowności tego odcinka Kolei Sowiogórskiej i w latach 1933-34 odcinek zębaty został rozebrany. Ruch kolejowy nie został tu już nigdy przywrócony, a obecnie odcinek zębaty stanowi własność Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe.

 

Zbiory  znajomych   Stanisława Magiery

Kolejowe klimaty , Mosty i wiadukty , Kolej Sowiogórska

Zobacz podobne:
» Wiadukt Srebrnogórski / Most Katarzyny
» Wiadukt kolejowy (Nowa Ruda / pot. Woliborka) Czarny Most 22,600
» Kolej Sowiogórska Dworzec Mały - Ścinawka Śr
» Przystanek osobowy PKP Ludwikowice Kłodzkie 28,871 km
» Wiadukt kolejowy Wałbrzych / Niepodległości

26.09.2010