Pałac w Szczytnej

Szczytna- Pałac w stylu neobarokowym z poł. XIX w. Spokojna elewacja frontowa posiada silnie zaakcentowany ryzalit wejściowy wykonany w "wielkim porządku" Od 45 roku mieści się szkoła. Pałac powstał na miejscu dawnego renesansowego dworku z 1545r. Po drugiej stronie ulicy wznosił się duży zespól budowlano gospodarczy w kształcie prostokąta. Od 1945-do 90 mieścił się w nim Panstwowy Zakład Hodowlany. Obecnie istnieją dwa skrzydła kompleksu, stare obory po adaptacji znalazły zastosowanie jako placówki handlowe. Na uwagę zasługuje ozdobna brama wjazdowa z XVIII i XIXw. W okolicy zabudowań resztki z dawnego parku. Od czerwca 2008 Szkoła Podstawowa zmieniła siedzibą, obecnie pustostan.

Widok ogólny jedyny zachowany sufit   w takim stanie rok 2008widok od strony pawilonu  2008lata 30-40 lata  30-40 widok od parku lata 60rok 1945 pierwsza szkoła lata 46Nie wygląda imponująco, ale to jedyny zachowany w całości kominek. obecny widok kwiecien 2010

Pałace, Szczytna

Zobacz podobne:
» Kaplica mszalna pomocnicza MB Bolesnej na Wolanach
» Wzgórze Szczytnik (589 m n.p.m.)
» Trampak
» Skalne Grzyby
» Wzgórze Jeźdźca 546 m n.p.m. Szczytna

16.04.2010 ze zmianami 14.05.2010