Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju – placówka muzealna Samorządu Województwa Dolnośląskiego w miejscowości Duszniki-Zdrój, utworzona w 1968 r. w starym XVII-wiecznym młynie papierniczym nad Bystrzycą Dusznicką. Młyn papierniczy w Dusznikach to zabytek techniki. Elementami charakterystycznymi dla papierni są dach kryty gontem, zakończony od zachodu barokowym szczytem wolutowym oraz oryginalny pawilon wejściowy w kształcie wieży, a we wnętrzach budynku – polichromia z XVII-XIX stulecia. Obiekt posiada dużą wartość historyczną w skali regionu i jest jednocześnie ciekawą atrakcją turystyczną. Papiernictwo na Dolnym Śląsku ma bogate, sięgające schyłku średniowiecza, tradycje. Pierwsza papiernia, we Wrocławiu powstała przed 1490 r. W kolejnych wiekach działało około 100 młynów papierniczych, spośród których do dziś przetrwał tylko młyn dusznicki. Tradycje czerpania papieru w Dusznikach sięgają XVI stulecia; pierwsza wzmianka o tutejszej papierni pochodzi z 1562 r., a dotyczy sprzedaży udziałów w czerpalni przez Ambrożego Teppera Mikołajowi Kretschmerowi. Pierwsza papiernia uległa zniszczeniu podczas powodzi w 1601 r. Młyn odbudowano i czerpanie papieru wznowiono w 1605 r. Okres świetności dusznickiej papierni trwał do schyłku XVIII wieku. W XIX stuleciu z powodu rozwoju maszynowej techniki produkcji młyn stopniowo podupadał. Próbą dostosowania się dusznickich papierników do nowych trendów w produkcji było zastosowanie w 1905 r. maszyny papierniczej. Poprawa sytuacji nastąpiła na krótko i już w okresie międzywojennym całkowicie zaniechano produkcji, a papiernię przekazano miastu. Po drugiej wojnie światowej początkowo brakowało koncepcji wykorzystania niszczejącego młyna papierniczego. Dopiero w latach 60. przeprowadzono poważne remonty i przystąpiono do urządzania w zabytkowym obiekcie Muzeum Papiernictwa, które otwarto dla zwiedzających 26 lipca 1968 r. Po trzech latach wprowadzono pokazową produkcję papieru czerpanego. Czerpalnia prędko stała się atrakcją przyciągającą każdego roku dziesiątki tysięcy turystów. Papiernia ucierpiała w 1998 r. podczas powodzi. Woda podmyła wówczas fundamenty suszarni oraz przyniosła wiele ton mułu i nieczystości. Skutki powodzi usunięto dzięki środkom przekazanym przez rząd polski. Od 1998 r. Muzeum Papiernictwa jest instytucją prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W latach 2007-2008 przebudowano w papierni część ciągów komunikacyjnych, przystosowując obiekt do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. W dawnej suszarni papieru powstała obszerna sala, przystosowana do prezentowania wystaw i organizowania konferencji. W trakcie przebudowy poddano analizie dendrochronologicznej fragmenty belek. Wyniki badań potwierdziły datowanie budynku głównego na 1605 r. Ponadto ustalono że drewno, z którego wzniesiono przyległą do papierni suszarnię, pozyskano w latach 1742-1743 (dotąd sądzono, że suszarnia pochodzi sprzed 1737 r.).

remont dachu nad budynkiem zabytkowej suszarni papieru.remont dachu nad budynkiem zabytkowej suszarni papieru.

Duszniki Zdrój , Młyny wodne , Muzea

Zobacz podobne:
» Nepomucen Duszniki Zdrój I
» Pomnik Matki Boskiej z Dzieciątkiem Duszniki Zdrój
» Zieleniec (niem. Grunwald) – dz. Dusznik-Zdroju
» Czarny Staw w Dusznikach Zdrój
» Kaplica pw. św Trójcy.

13.07.2010