Magiczna Kotlinka

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

9.03.2011
 

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego jest najstarszą i największą tego typu instytucją w kraju. Muzeum istnieje od 1814 r. a w swoich kolekcjach posiada wiele unikatowych okazów zwierząt wymarłych i rzadkich takich jak np: alka olbrzymia Alca impennis, gołąb wędrowny Ectopistes migratorius, papuga karolińska Conuropsis carolinensis, kurobród różnodzioby Heterolocha acutirostris czy wilk workowaty Thylacinus cynocephalus.

 


 

 

Termit, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu , Magiczna Kotlinka, 9.03.2011.