Magiczna Kotlinka

Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich

28.05.2010
 

Kolorowe jeziorka są to zalane wyrobiska pokopalniane. Kolorek mają w zależności od składu chemicznego. Na przełomie XVIII - XX wieku wydobywano tu piryt, krystaliczny siarczek żelaza, nazywanym inaczej złotem głupców, z którego produkowany był kwas siarkowy, jest tam wiele innych pierwiastków i minerałów. Woda przybrała kolory purpury, błękitu, zieleni oraz barwy żółtej która pod wpływem glonów i tak jest zielona. Jeziorka adekwatnie do barwy noszą nazwy - Purpurowego Jeziorka- Hoffnung Grube, Błękitnego Jeziorka- Neues Glück oraz okresowych Zielonego Stawu- Gustav Grube. i Żółtego oczka. Purpurowe zawiera kwas siarkawy inne zdominowane są związkami miedzi, a nie siarki. Wrażenia niesamowite i widoki, poskręcane warstwy geologiczne które powstały w morderczym uścisku ruchów tektonicznych a tym samym zaburzone warstwy pirytu w górotworze za którymi podążali górnicy doprowadziły do takiego stanu jaki widzimy. Jest tu kilkanaście sztolni kilka jest pod wodą. Ciekawostką są stare kopalniane kamienie graniczne z 1805 roku dzielące pirytonośne działki. Stawy znajdują się na różnych wysokościach. Purpurowe Jeziorko leży na wysokości ok. 560 m n.p.m., a najwyżej położony Zielony Stawek na ok. 730 m n.p.m. Pomiędzy nimi usytuowane jest Błękitne Jeziorko (zwane też Lazurowym, Szmaragdowym, Niebieskim) na wys 635 m n.p.m.. Najwyżej położony Zielony Stawek zanika okresowo w suche lata.

Wielka Kopa (niem. Scharlachberg) – czwarty po Skalniku, Dziczej Górze i Wołku pod względem wysokości (871 m n.p.m.) i najwyższy we wschodniej części szczyt Rudawach Janowickich.

Najdogodniejszy dojazd to zjazd z drogi nr 5 w Marciszowie na drogę nr 328, na drodze tej umieszczone są już drogowskazy "Kolorowe Jeziorka".

 

 

Termit, Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich, Magiczna Kotlinka, 28.05.2010.