Magiczna Kotlinka

Wiadukt kolejowy Moszczanka

15.04.2012
 

Zniszczony wiadukt kolejowy w Moszczance podczas powodzi w 1903 roku. Został  odbudowany   w  nowej  formie widocznej  na   nowych i starych zdjęciach.  Znajduje się na wysokim nasypie  z kamiennymi przyczółkami   nad drog±  i potokiem.

Wiadukt kolejowy, Moszczanka
Powered by Targeo® | AutoMapa®

 

 

 

Termit, Wiadukt kolejowy Moszczanka, Magiczna Kotlinka, 15.04.2012.