Magiczna Kotlinka

Kamienny dom Kutna Hora

5.05.2013
 

Budynek   jest unikalnym przykładem arystokratycznej architektury późnego gotyku.   Jednym z nielicznych  zachowanych w Czechach. Perełka wśród  zabudowy miejskiej,  został wybudowany jeszcze w czasach husyckich piwnice pod  budynkiem pochodzą z wcześniejszych czasów.  Dzieło mistrza Gauschke, budowniczego wrocławskiego ratusza.

[IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE]

 

Termit, Kamienny dom Kutna Hora, Magiczna Kotlinka, 5.05.2013.