Magiczna Kotlinka

Zamek ®leby

7.05.2013
 

Pierwotnie gotycki zamek panów Lichtenburg w posiadaniu od  roku  1289, odbudowany po zniszczeniu przez husytów.  Zmodyfikowany w  XVw na styl renesansowy   barokowy.  romantyczny angielski wygl±d  nabrał   za    Karola Vincenta Auersperg w latach 1849 - 1868. Elementy dekoracyjne  pochodz± niemal z całej Europy.    Skóra tapety, barwione szkło, wiele kolekcji panele ¶cienne, pluszowe meble i wyposażenie. Kolekcja   broni  i zbroi  rycerskich. W  pomieszczeniach unikatowe  piece kaflowe.

[IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE]

 

Termit, Zamek ®leby, Magiczna Kotlinka, 7.05.2013.