Magiczna Kotlinka

Jan Nepomucen Trzebieszowice III

23.10.2014
 

Pomnik z figurą Jana Nepomucena ustawiony przy drodze wiodącej do kościoła św. Andrzeja, w odległości około 30 m od bramki wejściowej na teren cmentarza przykościelnego, naprzeciw domu nr 152. Jest to jeden z piękniejszych pomników z rzadkim przedstawieniem klęczącej na chmurkach postaci św. Jana Nepomucena, adorującego z odkrytą głową trzymany na prawym ramieniu krzyż z palmą męczeństwa. Z chmurek wyłania się główka aniołka niejako unosząc ku niebu postać świętego trzymającego w lewej ręce kłódkę - symbol zachowania tajemnicy spowiedzi i widoczny obok na chmurce biret symbol kapłaństwa. Jan w sutannie z widocznymi dziewięcioma guzikami, w komży z rzeźbioną koronką i rokietą z kapturem a pod szyją rzymski kołnierzyk. Głowa otoczona aureolą w której dawniej było pięć gwiazd. Pomiędzy kapitelem cokołu a rzeźbą świętego Jana klęczącego na chmurkach pozostałości po dwu wysięgnikach - stara fotografia z przełomu XIX i XX wieku pokazuje, że zaopatrzony był niegdyś w latarnie umarłych. W górnej części cokołu ozdobiony liśćmi akantu medalion z monogramem - prawdopodobnie fundatora. Poniżej w płycinie słabo już widoczna inskrypcja z chronostychem :
LILIATO HONORIS
CONSERVATORI PVRPVRA
TO IGNO MINIAE AVERSORI
VOTA DEPOSV

 

Termit, Jan Nepomucen Trzebieszowice III , Magiczna Kotlinka, 23.10.2014.