Magiczna Kotlinka

Otovice

23.11.2014
 

Otovice – gmina wiejska i wieś w Czechach, w kraju hradeckim.[1]

Miejscowość przygraniczna położona w południowo-wschodniej części Broumovskej kotliny, w Sudetach Środkowych, przy południowej granicy polsko-czeskiej, we wschodniej części broumovskiego cypla wzdłuż rzeki Ścinawki (czes. Stěnava) i drogi Otovice – Broumov. Otovice są najniżej położoną częścią całej Kotliny Broumovskiej.

W Otovicach istniało drogowe przejście graniczne Otovice - Tłumaczów. 21 grudnia 2007 r. na mocy Układu z Schengen przejście zostało zlikwidowane.

Początkowo, w miejscu kościoła św. Barbary, stała drewniana kaplica. Na podstawie informacji o prowadzonych budowach wynika, że budowę nowego kościoła, zgodnie z projektem Krzysztofa Dientzenhofera rozpoczęto w 1725 r. a zakończenie prac nastąpiło dwa lata później. W latach 1748-50 prowadzono jeszcze prace związane z wyposażaniem wnętrza. Nawa kościoła ma kształt owalny, z siedmioma kaplicami w formie półkoli, włącznie z prezbiterium.

Przedsionek ma kształt lekko stożkowy. Nad głównym wejściem do kościoła znajduje się tablica pamiątkowa z monogramem opata Otmara Zinke i rokiem 1726 – tzn. rokiem wyświęcenia kościoła św. Barbary. Obecnie z wyposażenia kościoła pozostała tylko zabudowa ołtarzowa. Prawdopodobnie najcenniejszym zabytkiem jest ołtarz w południowej, środkowej kaplicy, który był ołtarzem głównym. Różne płaskorzeźby i zdobienia pochodzą w większości z XVIII w., a pozostałe, bardziej cenne wyposażenie zostało zabezpieczone w depozytach. W ramach ekspozycji Muzeum Ziemi Broumovskiej wystawiony jest obraz płytowy Ukrzyżowanie (z kościoła św. Barbary w Otovicach), pochodzący z XV w., stanowiący swego rodzaju niepowtarzalny w całym regionie zabytek. Obecnie kościół znajduje się w środku wsi, jednak dawniej stał na uboczu i był otoczony cmentarzem.

 

Termit, Otovice, Magiczna Kotlinka, 23.11.2014.