Magiczna Kotlinka

Rewitalizacja przy kościele Jana Chrzciciela w Szczytnej

17.02.2015
 

 

Termit, Rewitalizacja przy kościele Jana Chrzciciela w Szczytnej, Magiczna Kotlinka, 17.02.2015.