Magiczna Kotlinka

Pałac w Korytowie

21.02.2015
 

Pałac w Korytowie – wzniesiony w 1711 roku przez Antoniego von Hartinga według projektu Jakoba Carova i rozbudowany na początku XIX wieku.

Pierwsze wzmianki o rezydencji w Korytowie pochodzą z XVI wieku, budynek ten strawił pożar w 1585 roku Obecnie istniejący pałac został wzniesiony w roku 1711 przez Antoniego von Hartiga według projektu włoskiego architekta Jakoba Carova. Na początku XIX wieku do bryły pałacu dobudowano oficynę mieszkalną w tym samym stuleciu obiekt był remontowany W roku 1945 pałac został uszkodzony.

Pałac w Korytowie jest barokową budowlą dwutraktową wzniesioną na planie wydłużonego prostokąta. Bryła jest nakryta dachem czterospadowym i posiada dwie kondygnacje. Elewacje budynku są bogato zdobione i podzielone lizenami podtrzymującymi płaski gzyms. Wewnątrz są dwie sienie przelotowe z zachowanymi sklepieniami. Na fasadzie są dwa podobne do siebie półkoliste portale z boniowanymi pilastrami, zwieńczone wydatnymi gzymsami z maszkaronami i kartuszami herbowymi

 

 

 

Termit, Pałac w Korytowie, Magiczna Kotlinka, 21.02.2015.