Magiczna Kotlinka

Klubu Garnizonowy ul. Walecznych w Kłodzku

26.02.2015
 

Obecnie obiektem zarządza  22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej za kasynem znajduje się  mauzoleum rodziny Ernst. W  pobliżu   obiektu w latach 40   znajdowała się skocznia  i odkryty  basen  Po skoczni   zachował się tylko  nasyp ziemny

 

Termit, Klubu Garnizonowy ul. Walecznych w Kłodzku, Magiczna Kotlinka, 26.02.2015.