Magiczna Kotlinka

Express InterCity Premium Pendolino ED 250

1.03.2015
 

Do obsługi pociągów tej kategorii wykorzystywane są jednostki Pendolino ED250, który maksymalna prędkość wynosi 250 km/h, jednakże nigdzie nie jeżdżą z taką prędkością. W rozkładzie jazdy 2014/2015 największa rozkładowa prędkość pociągów EIP to 200 km/h i jest ona osiągana na 87-kilometrowym odcinku Olszamowice - Góra Włodowska.

ED250 posiadają 4 wagony silnikowe, są to wagony nr 1, 2, 6 i 7. Wagony silnikowe posiadają po oba wózki napędne, które mają po jednej osi napędnej znajdującej się od wewnątrz danego wagonu. Pantografy przystosowane do prądu zmiennego znajdują się na dachu 3. i 6. wagonu, a pantografy przystosowane do prądu stałego są na dachu 4. i 5. wagonu. Przekształtniki trakcyjne i przetwornice pomocnicze znajdują się pod pudłem wagonów nr 1, 2, 6 i 7, a transformatory trakcyjne pod pudłem wagonów nr 4 i 5

 

[IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE][IMAGE]

 

Termit, Express InterCity Premium Pendolino ED 250 , Magiczna Kotlinka, 1.03.2015.