Magiczna Kotlinka

Krzyże i kapliczki Suszyny

1.04.2015
 

Krzyż Męka Pańska

Kamienna Pasja, na wysokim kilkustopniowym postumencie, w górnej części którego płaskorzeźbiony herb rodu von Haugwitz, właścicieli Piszkowic Poniżej herbu zatarty malunek na blasze. Malowidło nawiązuje do fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (Luc. c.24, v.29): "Panie zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi"

 

 

Kapliczka domkowa z końca XIX wieku, na planie prostokąta, z dachem dwuspadowym i szczytem wykończonym schodkowo, z metalowym krucyfiksem, pod którym kamienna kostka z napisem: "Es ist vollbracht!" (Dokonało się!). We wnętrzu kapliczki skromny ołtarzyk, na którym ustawione figurki Maryi i Jezusa, na ścianach zawieszone święte obrazki.


 

Termit, Krzyże i kapliczki Suszyny , Magiczna Kotlinka, 1.04.2015.