Magiczna Kotlinka

Litomyšl

10.04.2015
 

Litomyšl (niem. Leitomischl) - miasto w Czechach, w kraju pardubickim. Nazwa Litomyšl jest w języku czeskim rzeczownikiem rodzaju żeńskiego

 

Historia Litomyšli sięga roku 981, kiedy na drodze łączącej Czechy z Morawami wybudowano zamek graniczny. W 1098 przy zamku ulokowano klasztor benedyktynów, fundacji księcia Brzetysława II, przejęty później przez premonstratensów sprowadzonych w 1145 przez ołomunieckiego biskupa Jindřicha Zdíka i króla Władysława II (klasztor premonstratensów obecnie nie istnieje, na jego miejscu stoi dzisiejszy zamek renesansowy). W 1259 miejscowość otrzymuje prawa miejskie, a w 1344 powstaje tutaj biskupstwo. Lata świetności miasta przypadają na wiek XVI. W wiekach późniejszych, na skutek pożarów i powodzi, miasto podupada.

 

Termit, Litomyšl, Magiczna Kotlinka, 10.04.2015.