Magiczna Kotlinka

Wiatrak Holender w Budzowie

26.04.2015
 

Na skraju miejscowości Budzów znajduje się ruina wiatraka holenderskiego. Pozostał jedynie nieruchomy, murowany korpus wiatraka. Wiatrak pozbawiony jest obracającego się dachu. Wiatraki holenderskie pojawiły się w Europie oraz w Polsce w XVII wieku. Charakteryzowały się nieruchomym korpusem oraz obracającym się na łożysku ruchomym dachem z zamontowanymi skrzydłami. Ruchomy dach umożliwiał ustawienie skrzydeł wiatraka do kierunku wiatru.

Może  by tak   obiekt zrekonstruować zanim sam  się rozleci,    dobrym przykładem  jest remont   Wiaduktu Żdanowskiego

 

 

Termit, Wiatrak Holender w Budzowie , Magiczna Kotlinka, 26.04.2015.