Magiczna Kotlinka

Kapliczki Tłumaczowa

23.05.2015
 

 

Krzyż Męka Pańska II

 

 

Termit, Kapliczki Tłumaczowa , Magiczna Kotlinka, 23.05.2015.