Magiczna Kotlinka

Stolec

13.09.2015
 

Stolec (niem. Stolz – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie.

 

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Zuzanny.

Kościół pomocniczy NMP, wzniesiony w końcu XIII w., przebudowany w XVI i pocz. XVIII w., restaurowany w latach 1837-1863, orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy, z prostokątnym dwuprzęsłowym prezbiterium. Między korpusem nawowym a prezbiterium wznoszą się dwie kwadratowe wieże, zwieńczone hełmami z 2. poł. XVI w. Sklepienie krzyżowo-żebrowe prezbiterium wsparte jest na rzeźbionych wspornikach, a zamknięte zwornikami ozdobionymi motywami roślinnymi. Wnętrze nawy było odnawiane dwukrotnie z XVI i XVIII w. W ołtarzu rzeźbiony tryptyk z początków XVI w. ze Św. Rodziną, na ścianie drewniane epitafium z 1592 r., a w prezbiterium fragmenty póżnogotyckiej polichromii z pocz. XVI w.

Ruiny barokowego zamku zbudowanego w XVIII wieku, przebudowywanego w XIX i XX wieku. Podczas II wojny Swiatowej Niemcy gromadzili tu zabytki zwiezione z Wrocławia, które potem wywieźli na wschód Sowieci. Po radzieckich żołnierzach osiedlili się w zamku Cyganie i całkowicie go ogołocili. Zamek niszczał zapomniany, bo uwagę miejscowej ludności przyciągnęły tajemnicze podziemia w Skałkach Stołeckich. Dawniej była tam kopalnia srebra ( częściowo zalana już wodą ), ale odkryto, że od zalanego wyrobiska prowadził zasypany korytarz. Ściągnięto Służby Junackie, które przez 3 miesiące ryły Wapienną Górę, aż w końcu odkopały przesłonięte czerwoną płytą tunele : jeden dla ciężarówek i drugi dla pieszych. Tunel kończył się zaryglowaną bramą. Już miano ją otworzyć, gdy przyszedł tajemniczy rozkaz, żeby zostawić bramę i wszystko zakopa


 

 

 

 

Termit, Stolec, Magiczna Kotlinka, 13.09.2015.