Magiczna Kotlinka

Przebudowana ulicy Kościuszki w Kłodzku

13.08.2017
 

Na styku ulic Kościuszki, Wojska Polskiego i Bohaterów Getta w kłodzku na placu Jagiełły ,powstaje rondo. Rondo w tym miejscu znajdowało się do końca lat 60 ubiegłego wieku Czy obecne inwestycja poprawi płynność ruchu drogowego Zobaczymy . Przy okazji zakres prac obejmuje całkowitą wymianę nawierzchni wraz z podbudową, wykonanie poboczy oraz chodników.

 

Termit, Przebudowana ulicy Kościuszki w Kłodzku , Magiczna Kotlinka, 13.08.2017.