Magiczna Kotlinka

Budowa toru rolkarskiego przy centrum Sportu w Szczytnej

13.08.2017
 

Budowa  toru  rolkarskiego   przy centrum Sportu  w Szczytnej  

 

Termit, Budowa toru rolkarskiego przy centrum Sportu w Szczytnej , Magiczna Kotlinka, 13.08.2017.