Magiczna Kotlinka

Pałac w Szczytnej

16.04.2010
 

Szczytna- Pałac w stylu neobarokowym z poł. XIX w. Spokojna elewacja frontowa posiada silnie zaakcentowany ryzalit wejściowy wykonany w "wielkim porządku" Od 45 roku mieści się szkoła. Pałac powstał na miejscu dawnego renesansowego dworku z 1545r. Po drugiej stronie ulicy wznosił się duży zespól budowlano gospodarczy w kształcie prostokąta. Od 1945-do 90 mieścił się w nim Panstwowy Zakład Hodowlany. Obecnie istnieją dwa skrzydła kompleksu, stare obory po adaptacji znalazły zastosowanie jako placówki handlowe. Na uwagę zasługuje ozdobna brama wjazdowa z XVIII i XIXw. W okolicy zabudowań resztki z dawnego parku. Od czerwca 2008 Szkoła Podstawowa zmieniła siedzibą, obecnie pustostan.

 

Termit, Pałac w Szczytnej , Magiczna Kotlinka, 16.04.2010.