Przystanek Bierkowice

Wiadukt kolejowy Gołogłowy

 

Wiadukt na linii nr 286 w Gołogłowach ponad torami kolejowymi, przeprowadzający lokalną drogę. z   starymi  oryginalnym  kamiennymi łupkami  zachowanymi do naszych czasów.

Przystanek Bierkowice

 

Przystanek w 4,732 km linii z Kłodzka Głównego do Wałbrzycha Głównego, będącej częścią Śląskiej Kolei Górskiej ze Zgorzelca do Kłodzka (Schlesische Gebirgsbahn). Przed wojną nosił nazwę Birgwitz. Kolej dotarła tu w roku 1879 od strony Kłodzka. Przystanek posiada 2 tory z peronami; nie ma zwrotnic umożliwiających zmianę toru. Budynek przystanku zamieniono na dom mieszkalny, ogrodzono (wraz z częścią peronu w kierunku Kłodzka), a kasę i poczekalnię zlikwidowano.