Wiadukt nad torowiskiem

Wiadukt nad torowiskiem 47,800 km

 

Wiadukt kamienno betonowy nad linia kolejową. Pomiędzy stacją w Jedlinie Górnej a tunelem pod Małym Wołowcem