Opolskie

1 2  »

Ścibórz niem. Stübendorf

 

Ścibórz (niem. Stübendorf) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Paczków.

Jezioro Głębinowskie, Zbiornik Nysa- Elektrownia...

 

Jezioro Nyskie (Jezioro Głębinowskie, Zbiornik Nysa) – zaporowy zbiornik retencyjny na Nysie Kłodzkiej zbudowany w 1971r. Jezioro jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta powiatowego Nysa. Zapora tworząca jezioro jest betonowo-ziemna, o długości 2 km i wysokości do 20 m. Powierzchnia jeziora to 2077 hektarów, pojemność całkowita zbiornika to 123,44 miliona metrów³, w tym stała rezerwa powodziowa w sezonie letnim wynosi 51,7 miliona metrów³.

Jezioro Otmuchowskie

 

Jezioro Otmuchowskie – zbiornik zaporowy (tama ziemna), retencyjny wybudowany w latach 1928-33 (nosił wówczas nazwę Staubecken Ottmachau) na rzece Nysa Kłodzka, tuż powyżej miasta Otmuchów. Przy maksymalnym piętrzeniu (18,6 m) zbiornik ma powierzchnię 20,6km² i pojemność 130,45hm³. Zbiornik zamyka zlewnię Nysy Kłodzkiej o powierzchni 2352 km².

Paczków, Patschkau, Potschke

 

Paczków niem. Patschkau, dial. Potschke – miasto w woj. opolskim, w powiecie nyskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Paczków.

Otmuchów

 

Otmuchów Odmuchów, Odmachów, niem. Ottmachau – miasto w woj. opolskim, w powiecie nyskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Otmuchów.

Fabryka biopaliw w Goświnowicach

 

Jest to jeden z pierwszych projektów zwiększających udział energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu.


Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej Mikolin

 

Pomnik Żołnierzy Radzieckich w Mikolinie – pomnik w miejscowości Mikolin, poświęcony pamięci żołnierzy Pierwszego Ukraińskiego Frontu Armii Czerwonej, poległych w dniach 23–30 stycznia 1945 roku, podczas forsowania Odry na odcinku od Lipek do Żelaznej pod Opolem.

Pałac Osiek

 

Pałac rodziny von Koenigsdorf. Późny barok, przebudowa (dziedziniec i wnętrza; 1877-1983), Alexis Langer. Ogromne gospodarstwo przy pałacu. Założenie dospodarstwa: oficyny, klasycyzm, ok. 1800, brama folwarczna, park krajobrazowy z neogotycką kaplicą grobową, projekt. A. Langer.  Obecnie niszczeje 

Pałac w Rysiowicach

 

Pałac z końca XIX wieku o eklektycznym charakterze z elementami neoromanizmu, neogotyku i neorenesansu tzw. styl niderlandzko-francuski. Zbudowany ok. 1880 r. z inicjatywy hrabiny Konstancji Róży von Ingenheim. Czworoboczne, jednopiętrowe założenie z niewielkim wewnętrznym dziedzińcem. Wysokie, strome dachy bogato zdobione lukarnami. W narożu budowli okrągła baszta. Obecnie restaurowany przez prywatnego inwestora.

Pałac Biechów

 

Barokowy zespół dworski : pałac, kaplica i budynki gospodarcze spłonęły w 1854 r. Pałac odbudowano i powiększono w latach 1856-1863. Renowację i rozbudowę przeprowadzono w 1904 r. Manfred Matuschke - ostatni właściciel - opuścił Biechów w lutym 1945 roku uciekając przed zbliżającą się linią frontu. Obecny, neorenesansowy pałac zaprojektowany został przez wrocławskiego architekta Karla Lüdecke.

1 2  »